Энэ ангилалд аялал жуулчлалын тоног төхөөрөмжийн мэдээллийг нэгтгэлээ. Монгол оронд хамгийн их хөгжүүлж болох салбар бол АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ.

Мөн хөдөө орон нутагт аялах сонирхолтой хүмүүст эрэлттэй байдаг Аялалын машины тухай болон түүний тоноглолын мэдээллийг танилцуулж байна.

Үнэ: 138,2 сая төгрөг

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: 3820 юань

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: 39500 юань

Үнэ: 29500 юань

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор