Хятад хэлний өдөр тутмын ярианы хичээлийг судлахдаа pinyin хичээлийг эхлээд сайн мэдэх хэрэгтэй.

  • Нэгдүгээр мөрөнд хятадаар,
  • Хоёрдугаар мөрөнд тухайн ханзыг хэрхэн дуудах дуудлага (Pinyin)
  • Гуравдугаар мөрөнд монгол хэлний орчуулга нь байгаа

Хичээл № 01 - Мэндчилгээ

你好吗? Nǐ hǎo ma? Та сайн байна уу?
(我)很好,谢谢. Wǒ hěn hǎo, xiè xie . Би маш сайн байгаа, баярлалаа.
你是中国人吗? Nǐ shì zhōng guó rén ma ? Та хятад хүн үү?
不是, 我是美国人. Bú shì, wǒ shì měi guó rén. Үгүй. Би Америк хүн.
Би
Чи
他/她/它 Тэр /эр,эм,юм/
我们 tā men Тэд
shì бол
是的 shì de тийм
很好 hěn hǎo маш сайн
谢谢 xiè xie баярлалаа
你很迷人. nǐ hěn mí rén. Та их нууцлаг хүн юм.
你很帅. nǐ hěn shuài. Та их сайхан хүн юм.
你一个人吗? nǐ shì yì ge rēn ma? Чи ганцаараа юу?
我和朋友一起来. wǒ hé péng yǒu yì qǐ lái. Би найзтайгаа цуг ирлээ.
走开, 你臭美. zǒu kāi, nǐ chòu měi. Яв. Биеэ тоосон амьтан.

Хичээл № 02 - Та аль улсын иргэн бэ?

他是美国人吗? Tā shì měi guó rén ma? Тэр Америк хүн үү?
不是, 他是英国人. Bú shì, tā shì yīng guó rēn. Үгүй тэр Англи хүн.
他很忙吗? Tā hěn máng ma? Тэр их завгүй байдаг уу?
对, 他很忙. Duì, tā hěn máng. Тийм ээ. Тэр их завгүй байдаг.
би
Чи
他/她/它 Тэр /эр,эм,юм/
我们 tā men тэд
hěn маш
是的/不 shì de/bù тийм/үгүй
máng завгүй
美国 měi guó Америк
英国 yīng guó Англи
法国 fǎ guó Франц
德国 dé guó Герман
中国 zhōng guó Хятад
好/不好 hǎo/bù hǎo сайн/муу
lèi ядрах
guó улс орон
hǎo сайн.

Хичээл № 03 - Та хаашаа явж байна вэ

王先生, 你好吗? Wáng xiān sheng, nǐ hǎo ma? Mr. Ван ноёнтон. Сайн байна уу?
我很好, 李小姐, 你呢? Wǒ hěn hǎo, lǐ xiǎo jie. Би сайн Ли хадагтай харин та?
我也很好, 你去哪里? Wǒ yě hěn hǎo, nǐ qù nǎ li? Би ч бас сайн. Чи хаашаа явж байгаа юм бэ?
我去学校. Wǒ qù xué xiào. Би сургууль руу явж байна.
先生 xiān sheng ноён
小姐 xiǎo jie хадагтай
бас
очих
哪里 nǎ li хаана
学校 xué xiào сургууль