• Мужааны тоног төхөөрөмж
  • Ой модны хөнгөн машин механизм
  • Барилгын модон эдлэлийн үйлдвэрлэл
  • Мод болон төмөр боловсруулах машин
  • Гэрийн тавилгын үйлдвэрлэл
  • Жижиг багаж төхөөрөмж
  • Ой модны үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж
  • Модон урлалын багаж тоног төхөөрөмж
  • Модон хийцийн үйлдвэрлэл
  • Ойн өөрөө явагч машин механизм

Үнэ: 3000 юань

Үнэ: 20000юань

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: 2000 юань

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор