Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчидийн хамгийн их эрэлттэй бүтээгдэхүүн бол түүхий эд байдаг. Түүхий эдгүйгээр аливаа үйлдвэрлэлийг төсөөлөхөд бэрх. Энэ ангилалд байгаа нийтлэлүүд бүх төрлийн хэрэгцээт түүхий эдийн талаар ойлголт өгөх болно.

Түүхий эд бол тухайн үеийн шинжлэх ухаан, техникийн хөгжлийн түвшнээс хамааран өөрчлөгдөж байдаг харьцангуй ойлголт юм. Түүхий эд гэж эдийн засгийн хувьд ашигтай үр дүн өгөх бүрдүүлсэн байгалийн баялаг, ургамал, амьтны гаралтай эд зүйлс, үйлдвэрийн бэлэн ба хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүнийг хэлнэ.

Үнэ: 1,55 юань/метр

Үнэ: 80-300 юань/боодол

Үнэ: 90-350 юань/боодол