• Рестораны тоног төхөөрөмж
  • Түргэн хоолны төхөөрөмж
  • Хоол боловсруулах сав суулга
  • Нийтийн хоолны тавилга
  • Бэлэн хоолны төхөөрөмж
  • Талх нарийн боовны төхөөрөмж
  • Хагас бэлэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл
  • Жимс жисгэнэ боловсруулах төхөөрөмж
  • Хүнсний ногоо боловсруулах төхөөрөмж
  • Ундаа цайны үйлдвэрлэл

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: 150 юань

Үнэ: 7200 юань

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: 5200-6300 юань

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: 2050 юань

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: 2800 юань