• Фермерийн аж ахуйн тоног төхөөрөмж
  • МАА-н механикжуулалт
  • МАА-н үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж
  • Ой модны үйлдвэрлэл
  • Арьс шир боловсруулах үйлдвэр
  • Мах, махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл
  • Тахиа, гахай, үхрийн фермийн тоног төхөөрөмж

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: Сонголтоор

Үнэ: 7800 юань

Үнэ: 12780 доллор