Хятад хэлний өдөр тутмын ярианы хичээлийг судлахдаа pinyin хичээлийг эхлээд сайн мэдэх хэрэгтэй.

  • Нэгдүгээр мөрөнд хятадаар,
  • Хоёрдугаар мөрөнд тухайн ханзыг хэрхэн дуудах дуудлага (Pinyin)
  • Гуравдугаар мөрөнд монгол хэлний орчуулга нь байгаа

Хичээл № 26 - Тэр эмэгтэй хэн бэ?

她是谁? Tā shì shéi? Тэр эмэгтэй хэн бэ?
她是我的朋友. Tā shì wǒ de péng yǒu. Тэр эмэгтэй бол миний найз
真的吗? Zhēn de ma? Тийм үү?
她很漂亮. Tā hěn piào liàng. Тэр үнэхээр үзсгэлэнтэй эмэгтэй юм.
我也觉得. Wǒ yě jué de. Би ч бас тэгж боддог.
因为她是我的女朋友. Yīn wèi tā shì wǒ de nǚ péng yǒu. Тэр бол миний найз бүсгүй.
shéi хэн
漂亮 piào liàng үзэсгэлэнтэй
朋友 péng yǒu найз
бас
觉得 jué de бодох

Хичээл № 27 - Гэр бүлийн гишүүд

王小姐是英国人. Wáng xiǎo jiě shì yīng guó rén. Ван хадагтай бол Англи хүн.
她住在南京. Tā zhù zài nán jīng. Тэр Нань Жинд амьдардаг.
她很喜欢南京. - Tā hěn xǐ huān nán jīng. Тэр Нань Жинд байх дуртай.
她有一个妹妹. Tā yǒu yí gè mèi mei. Тэр нэг эмэгтэй дүүтэй.
她没有哥哥. Tā méi yǒu gē ge. Тэрэнд ах байхгүй.
她有一个男朋友. Tā yǒu yī gè nán péng yǒu. Тэр найз залуутай.
他叫John. Tā jiào John. Тэрнийг Жонн гэдэг.
John是美国人. John shì měi guó rén. Жонн бол Америк хүн.
他很好看. Tā hěn hǎo kàn. Тэр их дажгүй.
他也住在南京. Tā yě zhù zài nán jīng. Тэр бас НаньЖинд амьдардаг.
他们都很忙. Tā men dōu hěn máng. Тэд их завгүй байдаг.
John喜欢吃鸡肉. John xǐ huān chī jī ròu. Жонн тахианы маханд дуртай.
王小姐喜欢吃水果. Wáng xiǎo jiě xǐ huān chī shuǐ guǒ. Хадагтай Ван жимс идэх дуртай.
John很忙. John hěn máng. Жонн их завгүй.
但是他没有手机. Dàn shì tā méi yǒu shǒu jī. Гэхдээ тэр гар утасгүй.
他想买一个手机. Tā xiǎng mǎi yí gè shǒu jī. Тэр гар утас авах санаатай байгаа.
她问John, 你为什么没有手机?. Tā wèn John, nǐ wèi shén me méi yǒu shǒu jī ? Тэр Жонноос: Чи яагаад гар утасгүй юм бэ? гэж асуусан.
John说, “因为我没有钱”. John shuō, yīn wèi wǒ méi yǒu qián." Жонн хариуд нь: Надад мөнгө байхгүй гэсэн.
妹妹 mèi mei эмэгтэй дүү
哥哥 gē ge ах
男朋友 nán péng yǒu найз залуу
手机 shǒu jī гар утас
好看 hǎo kàn сайхан, дажгүй

Хичээл № 28 - Цаг асуух

什么时候开会? Shén me shí hòu kāi huì? Хэзээ хуралтай вэ?
我们五点钟开会. Wǒ men wǔ diǎn kāi huì. Бид 5 цагаас хуралтай
现在几点? Xiàn zài jǐ diǎn? Одоо хэдэн цаг болж байна вэ?
现在四点. Xiàn zài sì diǎn. Одоо 4 цаг болж байна.
开会 kāi huì хурал хийх
五点钟 wǔ diǎn zhōng 5 цаг
几点 jǐ diǎn хэдэн цаг
bàn хагас
一刻 yí kè 15 минут
三刻 sān kè 45 минут
手表 shǒu biǎo бугуйн цаг
zǎo өглөө/эрт
wǎn орой
小时 xiǎo shí(zhōng tóu) цаг
分钟 fēn zhōng минут
起床 qǐ chuáng орноос босох
睡觉 shuì jiào унтах
上班 shàng bān ажил эхлэх
下班 xià bān ажил тарах
地铁 dì tiě метро
现在 xiàn zài одоо

Хичээл № 29 - Ажил мэргэжил

你的工作是什么? Nǐ de gōng zuò shì shén me? Чи ямар ажил хийдэг вэ?
我是老师. Wǒ shì lǎo shī. Би бол багш.
你在哪里工作? Nǐ zài nǎ lǐ gōng zuò? Чи хаана ажилладаг вэ?
我在大学工作. Wǒ zài dà xué gōng zuò. Би их сургуульд ажилладаг.
我可以问你几岁吗? Wǒ kě yǐ wèn nǐ jǐ suì ma? Би таны насыг асууж болох уу?
当然, Dāng rán, Мэдээж бололгүй яахав
我今年二十四岁. wǒ jīng nián èr shí sì suì. Би энэ жил 24 настай
工作 gōng zuò ажил
老师 lǎo shī багш
大学 dà xué их сургууль
高中 gāo zhōng ахлах анги
中学 zhōng xué дунд сургууль
小学 xiǎo xué бага сургууль
suì нас
老板 lǎo bǎn босс
医生 yī shēng эмч
工程师 gōng chéng shī инженер
工厂 gōng chǎng үйлдвэр
秘书 mì shū нарийн бичиг
卖票员 mài piào yuán тасалбар худалдагч
zhǎo олох
只能 zhǐ néng зөвхөн